Dr.Svetislava Kasapinovića 9, 21000 Novi Sad, Srbija

+381 21 27 000 17 ddmcompany@gmail.com

Uslovi iznajmljivanja

 
Minimalna starost vozača 25 godina.

Lična dokumenta:

 lična karta ili pasoš

 važeća vozačka dozvola (minimim 2 godine)


Vreme izdavanja počinje od trenutka preuzimanja vozila.
Minimum trajanja najma 24h. Uslučaju kašnjenja toleriše se 1h.
Prilikom preuzimanja vozila potpisuje se ugovor u dva primerka.
Vozilo se preuzima i vraćanja na adresi agencije u toku radnog vremena (08h-16h)

VOZILO SE PREUZIMA I VRAĆA:

sa punim rezervoarom goriva
oprano
tehnički ispravno
bez oštećenja

NA TERET ZAKUPCA IDE:

utrošeno gorivo
parking
oštećenja na pneumaticima
i ostali troškovi u saobraćaju

NAČIN PLAĆANJA:

FIZIČKA LICA:
• Plaćanje se vrši unapred u gotovini ili karticama.

PRAVNA LICA:
• Za pravna lica plaćanje se vrši putem virmana.

Korišćenje vozila van granica SRB je dozvoljeno samo uz suglasnost agencije.
Sve informacije na telefon 021/27-000-17 ili 063/812-02-03.

Vozni park